بزرگترین تولید کننده سازه های بادی کشور با نشان استاندارد
تخفیف زمستانه فوق العاده...

دسته بندی محصولات

سرسره بادی
ترامپولین
عروسک تبلیغاتی
استخر توپ
بالون تبلیغاتی
جامپینگ
استخر آب بادی
ایردنسر
کیوسک تبلیغاتی
صخره بادی
شهر بادی | شهربازی بادی | قصر بادی
سوله بادی
آرک تبلیغاتی
تابلوهای تبلیغاتی
تونلهای بادی
توپ جادویی
سازه های ورزشی
راهرو گل بادی
فوتبال حبابی
ماکت تبلیغاتی بادی